Anlaşmalı boşanma kısaca tarafların boşanma ve boşanmanın her türlü sonucu hususundan anlaşmaları ve bu anlaşmalarını bir protokole dökerek hakim huzurunda tekrarlamalarıdır. Yani anlaşmalı boşanmanın ilk şartı tarafların anlaşmaları ve bu anlaşmalarını bir anlaşmalı boşanma protokolüne bağlamalarıdır. Taraflar protokolü imzaladıktan sonra anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile davalarını açabilirler. Bu noktada önemle belirtmek isteriz ki günümüzde anlaşmalı olarak boşanmak isteyen birçok kişi internette anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneği anlaşmalı boşanma protokol örneği gibi terimlerle arama yaparak, davalarını kedileri açma yoluna gitse de bu çok tehlikelidir. Zira anlaşmalı boşanma her ne kadar teoride basit gibi görünse de özellikle protokolün hazırlanması ve hukuki içeriği çok hassas konulardır ve özenle hazırlanması gerekmektedir. bu çalışmamızın altında ihtiyacı olanlar için basit bir anlaşmalı boşanma protokolü örneği sunulmuştur. Ancak tekrardan önemle belirtmemiz gerekir ki sunulan protokol genel şartlar taşıyan sade bir protokoldür. her boşanma olayının kendine has şartlar taşıdığı unutulmamalıdır.

Anlaşmalı boşanma davalarında belki protokolü, dava açılışı kolay gibi gözükse de protokolün taraflar arasındaki tüm ilişkiyi şüpheye yer bırakmayacak derecede bitirmesi gerekmektedir. Taraflar protokol imzalayıp boşandıktan sonra protokoldeki maddelere dayanrak tarafların dava açtıkları uygulamada sıklıkla karşılaştığımız durumlardandır. Kimi zaman velayet konusunda, kimi zaman nafaka konusunda kimi zamansa mal paylaşımı konusunda protokol sonrasında sıkıntılar çıkabilmektedir. Bu nedenle de anlaşmalı boşanma protokolünüzü ve anlaşmalı boşanma davanızı bir boşanma avukatı ile yürütmenin gerek kısa gerekse de uzun vadede çok büyük faydası olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davalarına ilişkin genel açıklamalarımızdan sonra anlaşmalı boşanmanın hukuki ve kanuni kısmına değinelim. Anlaşmalı Boşanma Medeni Kanunu’muzun 166. Maddesi 3. Fıkrasında  şöyle düzenlenmiştir: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

Bu maddeye göre anlaşmalı boşanma belli şartlara bağlanmıştır. Buna maddeye göre tarafların anlaşmalı boşanabilmesi için ilk şart evliliğin başlangıcından itibaren bir yıllık sürenin doldurulmuş olmasıdır. Anlaşmalı boşanmanın yapılması için istenen bir yıllık sürenin başlangıcı nikah memurunun önünde imzaların atıldığı tarihten itibaren başlar. Nikah tarihiyle düğün tarihlerinin farklı olmasının önemi yoktur. Tek önemle tarih resmi nikahın gerçekleştiği tarihtir. Anlaşmalı boşanma için öngörülen bu süre kanunun emredici hükümlerinden olup daha kısa bir süre anlaşmalı boşanma davasının açılması mümkün değildir.

İlk şekil şartı olan süre hususu sağlanmışsa eğer sonraki şart tarafların ortak irade beyanıdır. Buradan anlayacağımız husus tarafların boşanma sonunda ortaya çıkacak hukuki sonuçlar hakkında anlaşmış olmaları lazım. Bu protokolde taraflar boşanmaya bağlı olarak ortaya çıkacak tazminat, çocuk varsa velayet, evlilik birliği içinde edinilmiş mallar varsa bunların paylaşımı, iştirak ve yoksulluk nakafaları, yargılama giderleri vb hususların hepsinde anlaşmış olmalıdır. Bu hususları düzenleyen Anlaşmalı Boşanma Protokol örneği dosyaya eklenir.

Anlaşmalı boşanma davalarında, anlaşmalı boşanma dava dilekçesine anlaşmalı boşanma protokolün örneği eklenerek protokolle mahkemeye başvurulur. Görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemelerinin kurulmamış olduğu yerlerde ise görevli mahkeme aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemeleri görevlidir. Boşanma davalarında genel olarak yetkili mahkemeler eşlerden birisinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Anlaşma boşanma davalarında yetki kurallarının sert bir şekilde uygulanmasına gerek yoktur. Hali hazırda taraflar anlaşmış olduğu için, dava esnasında davacı yetki itirazında bulunmayacaktır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davaları Türkiye’nin herhangi bir yer mahkemesinde açılabilmektedir. Burada tarafların duruşmaya hızlı ve kolay gidebilecekleri yer mahkemesini seçmeleri tavsiye edilir.

Hakim protokolü inceledikten sonra tarafların irade beyanlarını sunması için tarafları duruşmaya çağırır. Dosyada her ne kadar anlaşmalı boşanma protokolü olsa da tarafların boşanma arzularını mahkeme huzurunda beyan etmeleri gerekmektedir. Duruşmaya katılmadan anlaşmalı boşanabilmek mümkün değildir. Burada eşlerden birisinin duruşmaya gitmesi yeterli olmayacaktır. Eşlerin her birisinin boşanma arzularını hakim huzurunda beyan etmesi gerekmektedir. Bu sağlanmadığı takdirde anlaşmalı boşanmanın gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır.

Anlaşmalı boşanma davaları doğrudan da açılabilir. Tarafların birisinin açacağı ayrıntı gerektirmeyen bir boşanma davasının dava dilekçesine ek olarak koyacakları anlaşmalı boşanma protokolü örneği ile yapacakları gibi daha önce açmış oldukları çekişmeli boşanma davalarını da anlaşmalı boşanma davalarına çevirebilirler. Tarafların çekişmeli boşanma davalarını anlaşmalı boşanma davasına çevirebilmeleri için boşanma bağlı hukuki sonuçlar hakkında protokol hazırlaması gerekmektedir. Bu protokolün hazırlanıp dosyaya eklenmesinden itibaren çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına dönüşmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında hakim genelde yapılan protokolü kabul ederek tarafların boşanmaları hakkında hüküm verir. Bazı aykırı durumlarda hakimin protokolü kabul etmeme ihtimali vardır. Maddi  konular hususunda hakim taraflar arasında aşırı menfaat dengesizliğini tespit ederse taraflardan bu dengesizliğin giderilmesini isteyebilir. Taraflar anlaşmalı boşanma protokolündeki menfaat dengesizliğini giderdikten sonra hakim boşanmaya hükmeder. Hakim menfaat dengesizliğinin giderilmesini isteyebileceği gibi protokol üzerinde düzenleme de yapabilir. Bu düzenlemenin gerçekleşeme bilmesi için tarafların hakimin belirlemiş olduğu yeni şartları kabul etmeleri gerekmektedir. Kısaca hakimin protokol üzerinde gerçekleştireceği düzeltmelerin geçerli olması için tarafların onayının alınması şarttır.

Anlaşmalı boşanmada davalarınla hakimin en dikkat ettiği konu ortak çocuğun velayetidir.  Anlaşmalı boşanma davalarında çocuğun velayeti hakkında karar verilirken çocuğun üstün yararı dikkate alınır. Ortak çocuğun psikolojik ve bedensel ihtiyaçlarının en iyi hangi ebeveynde karşılanacağı hususu hakim için çok önemlidir. Bu husus hakkında değerlendirme yaptıktan sonra hakimde protokolden farklı bir kanaat oluşmuşsa tarafların bu kanaate göre anlaşmalarını kabul etmelerini ister. Eğer taraflar bu yönde anlaşamazlarsa yada hakimi ikna edemezlerse hakim boşanmaya hükmetmez.

Taraflar yapacağı protokolde velayet yetkisi bulunmayan ana ve babanın ortak çocukla kişisel iletişimin nasıl gerçekleşeceği hakkında protokolde düzenleme yapmak zorundadır. Taraflar çocukla velayet yetkisi bulunmayan ana babanın hangi günler nerede ve hangi saatler arasında görüşecekleri hakkında düzenleme yapmalıdırlar. Yine taraflar bayram, yılbaşı ve sömestr tatili gibi önemli günlerde ortak çocukla velayet yetkisi bulunmayan anne veya babanın nerde, nasıl ve hangi saatler arasında görüşebileceğini de düzenlemelidir. Bu hususlar düzenlenirken taraflar çocuğun üstün yararının gözeterek anlaşmaya varladırlar. Aksi takdirde hakim bu durumu gözeterek düzeltilmesini talep edebilir.

Genel olarak anlaşmalı boşanma davası, boşanmanın en kolay ve en hızlı yoludur. Taraflar tek celse de anlaştıkları hususlarda boşanma kararı alabilmektedir. Çekişmeli boşanma davasının yıllarca sürdüğü düşünüldüğü takdirde tarafların anlaşmalı boşanmaya çalışmaları tavsiye edilir. Davanın açılmasından itibaren 3 ay gibi sürede dava kesinleşmektedir. Tüm bu hususlar birlikte düşünüldüğünde anlaşmalı boşanma eşler tarafından daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Taraflar anlaşmalı boşanma davalarını tek başlarına açabilmelerine rağmen alanında uzman bir boşanma avukatına danışmalarında fayda vardır.  Çünkü yukarıda anlatılan hususlara dikkat edilmediği takdirde normalde çok kısa sürebilecek bir anlaşmalı boşanma davasının dahi süresinin uzama ihtimali vardır.

POINT Hukuk ve Danışmanlık Bürosu deneyimli, yenilikçi ve alanında uzman boşanma avukatı kadrosuyla dava ve danışmanlık faaliyetleri ile haklarınızın en iyi şekilde korunması için kaliteli hizmet sunmaktadır. Probleminizle alakalı olarak bize ulaşmak ve iletişim formu doldurmak için tıklayınız.

 

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Davacıve davalı karşılıklı anlaşarak boşanmaya karar vermiş olup, boşanmanın mali sonuçlarıyla ilgili işbu protokolü aşağıdaki şekilde düzenleyip birlikte imza altına almışlardır. Taraflar karşılıklı iradeleriyle boşanmak istemektedirler.

1- Taraflar … tarihinde evlenmiş olup, bu evlilikten … isimli müşterek çocukları bulunmaktadır.

2–  Müşterek çocukların velayetinin …’da kalmasını taraflar kabul ve beyan etmektedir.

3– Müşterek çocuklar için ayrı ayrı olmak üzere … TL İştirak nafakası ödemeyi … kabul etmektedir. İştirak nafakanın yıllık artış oranın ÜFE oranında olacağını konusunda anlaşmışlardır.

4-Tarafların birbirinden ziynet eşyası, çeyiz eşyası, ev eşyaları talepleri bulunmamaktadır. Bunların dışında taraflar birbirinden herhangi nam ve ad altında olursa olsun başkaca alacak talepleri olmayacağını kabul etmişlerdir.

5-Taraflar üzerinde bulundurdukları menkul ve gayrimenkul malları aynen muhafaza edeceklerdir. Bu hususa ilişkin taraflar birbirinden mal rejiminin tasfiyesi, katkı payı, değer artış payı,  katılma alacağı, mal rejimi tasfiyesi adı altında herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul ederler. İleride her nam ve ad altında olursa olsun hiçbir alacak talebinde bulunmayacaklarını gayri kabili rücu biçimde kabul etmişlerdir.

6-Tarafların yukarıdaki maddelerdeki taleplerin dışında boşanmayla birlikte birbirinden herhangi bir maddi tazminat, manevi tazminat, yoksulluk nafakası, tedbir nafakası, ziynet eşyası ve ev eşyası vs. olarak başkaca hiçbir talepleri olmayacağı hususunda  karşılıklı olarak mutabakata varmışlardır.

7- Taraflar, birbirlerinden karşılıklı olarak yargılama giderleri ve vekalet ücreti talep etmeyeceklerdir.

8– Tarafların serbest iradeleri ile Medeni Kanunun 166 ci maddesi uyarınca düzenlenen iş bu protokol Medeni Kanunun 184/5 nci maddesi uyarınca hakim tarafından onaylandıktan sonra geçerli olacaktır.

9- İş bu protokol (9) dokuz maddeden ibaret olup taraflarca okunup imzalanmıştır. Doğacak uyuşmazlıklarda … Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.  …/…/2018

 

            DAVACI                                                                  DAVALI

                

POINT Hukuk ve Danışmanlık Bürosu deneyimli, yenilikçi ve alanında uzman boşanma avukatı kadrosuyla dava ve danışmanlık faaliyetleri ile haklarınızın en iyi şekilde korunması için kaliteli hizmet sunmaktadır. Probleminizle alakalı olarak bize ulaşmak ve iletişim formu doldurmak için tıklayınız.