Profesyonel Avukatlık & Hukuki Danışmanlık

ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU

Bu çalışmamızda anonim şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu, anonim şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurulmaması halinde şirketin yiyeceği cezalar, yenen cezalara karşı vurulacak itiraz yolları, anonim şirketlerde bulundurulacak avukat için ödenecek asgari ücret gibi konular anlatılacaktır.

  1. ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT BULUNDURMA ZORUNLULUĞU HANGİ KANUN’DAN KAYNAKLANMAKTADIR?

Anonim Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesinde düzenlenmiştir.

  1. BÜTÜN ANONİM ŞİRKETLER AVUKAT BULUNDURMAK ZORUNDA MIDIR?

Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesinin 3. Fıkrasına göre “Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci (Yeni TTK m.332) maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.”

 Öncelikle belirtmemiz gerekir ki Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen esas sermaye miktarı en az 50.000 türk lirasıdır. Yukarıda bahsedilen kanun hükmünde açıkça görüldüğü üzere kanun avukat bulundurma zorunluluğunu bütün anonim şirketlerde değil yalnızca asgari esas sermaye miktarının 5 katı yani esas sermayesi 250.000 olan veya daha fazla sermayesi bulunan anonim şirketler ile, üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatiflere sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu getirmiştir. Yani esas sermayesi 250.000 TL’nin altında olan anonim şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.

Burada önemle belirtmek isteriz ki esas sermayeleri 250.000 TL’nin altında olan ancak sermaye artırımı ile esas sermayeleri 250.00 TL veya daha üstüne çıkan anonim şirketler de sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğuna uymalıdırlar.

  1. ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKAT ZORUNLULUĞUNA UYULMAMASININ CEZASI NEDİR? CEZAYA KARŞI İPTAL VEYA BAŞVURU YOLU VAR MIDIR?

Avukatlık Kanunu’nda belirtilen anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğuna aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilecektir. Bunun mikarı ise her yıl değişmekle yaklaşık olarak aylık 3.500 TL’ye tekabül etmektedir. Belirtmek gerekir ki söz konusu cezalar anonim şirketin yönetim kuruluna değil, şirket tüzel kişiliğine kesilmektedir. Ancak şirket tüzel kişiliğinin yediği bu ceza neticesinde, yönetim kurulu üyelerinin kanundan doğan bu yükümlülüğü ihlal etmeleri halinde kusurları var ise vermiş oldukları zarardan dolayı hem şirkete hem de pay sahiplerine karşı sorumlu oldukları için haklarında tazminat davası da açılabilecektir. Bu nedenle de anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğuna riayet edilmesi hayati önem taşımaktadır.

Şirketler bu yükümlülüğe uymadıkları için çok yüklü miktarlarda cezalarla karşılaşmaktadırlar. Peki bu cezaya karşı bir itiraz yolu mevcut mudur? Bu sorunun cevabı evet olacaktır. Çünkü Cumhuriyet Savcısı tarafından kesilen bu cezalara karşı ilgili tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili sulh ceza hakimliğine itiraz edebilir. Sulh ceza hakimliğinin itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir.

Önemle belirtmek gerekir ki anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğuyla ilgili ; Trabzon 2. sulh ceza mahkemesi 19.3.1969 günlü, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35. maddesinin, 23.1.2008 günlü, 5728 sayılı Yasanın 329. maddesiyle değiştirilen üçüncü fıkrasının “anonim şirketler” yönünden, Anayasanın 2., 10., 20., 38. ve 48. maddelerine aykırılığı savıyla iptaline karar verilmesi istemiştir. Anayasa Mahkemesi, 30 Haziran 2011 tarihli görüşmesi sonundaki 2011/110 karar sayılı kararında Yasa hükmünün anayasaya aykırı olmadığına karar vererek Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesinin talebini reddetmiştir. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı 18.Şubat.2012 gün ve 28208 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

4. ANONİM ŞİRKETLERDE BULUNDURULACAK SÖZLEŞMELİ AVUKATA ÖDENECEK OLAN ÜCRET NE KADARDIR?

Sözleşmeli çalışılacak avukat için ödenecek ücret konusunda her yıl yayınlanan asgari ücret tarifeleri uyarınca ücret belirlenecektir. Sözleşmeli avukata ödenecek ücret bu belirlenen ücretin altında olamaz. Ancak tarafların anlaşmaları halinde bu miktarın üstünde bir ücrete de anlaşılabilir. Anonim şirketlerde avukat zorunluluğu ile ilgili 2017 yılı içi belirlenen brüt tutar 1.777,50TL’dir. Gülaçtı & Kendirlioğlu Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak anonim şirketlere sözleşmeli olarak avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Büromuz olarak hukuki danışmanlık kapsamında verdiğimiz hizmetlerle ilgili yazımızı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

  • SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Anonim şirketler avukat bulundurma zorunluluğuna aykırı davranmaları halinde Cumhuriyet Savcılıklarından yüklü miktarda cezalar yemektedirler. Yukarıda ayrıntısıyla açıklandığı üzere anonim şirketler zorunlu olarak bulundurmaları gereken avukatlara aylık asgari olarak 1.777,50 TL vereceklerdir. Anonim şirketlerin avukat buludurma yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde ise yiyecekleri ceza 3.500 TL civarında bir miktardır. Görüldüğü üzere yükümlülüğe uyulmaması halinde şirketler daha büyük maddi külfetlerle karşılaşacaklardır.

Tüm bunların yanında işletmenizin bir avukatla yürütülmesi halinde meydana gelebilecek muhtemel hukuki sorunları en aza indirgeyebilecek  ve hukuki ihtilaflarınızdaki riski olabildiğince minimuma indirmiş olacaksınız.

POINT Hukuk ve Danışmanlık Bürosu deneyimli, yenilikçi ve alanında uzman kadrosuyla dava ve danışmanlık faaliyetleri ile haklarınızın en iyi şekilde korunması için kaliteli hizmet sunmaktadır. Probleminizle alakalı olarak bize ulaşmak ve iletişim formu doldurmak için tıklayınız.

PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİ VE ÜCRETİ ÖDENMEYEN FUTBOLCULARIN HAKLARI
ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR? ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOL ÖRNEĞİ

Comments(2)

  1. pingback GÜLAÇTI & KENDİRLİOĞLU HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU says

    […] Bu noktada önemle bahsetmek gerekir ki, bilindiği üzere bazı şartları taşıyan anonim şirketler sözleşmeli avukat bulundurmak zorundadırlar aksi halde savcılıklar tarafından avukat bulundurmayan anonim şirketlere çok ciddi cezalar kesilmektedir. Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu ile ilgili ayrıntılı bilgilere tıklayarak ula… […]

  2. pingback POINT LAW says

    […] zorunludur. Anonim şirketlerde avukat zorunluluğu ile alakalı yazdığımız makalemize buraya tıklayarak göz […]