250.000/250 bin dolara vatandaşlık hakkındaki değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu değişiklik ile yabancıların Türk Vatandaşlığı’nı kazanmasında birtakım değişiklikler yapıldı.

Bu makalemizde 250 bin dolara Türk Vatandaşlığı’nın kazanılması hakkında kafanıza takılan sorulara cevap bulabilirsiniz. Konumuza geçmeden önce bazı uzmanlık alanları hakkında bilgilendirme yapmakta fayda vardır. öncelikle vatandaşlığa hak kazanma prosedürü çok karmaşık ve takip edilmesi zor bir prosedürdür. Bu nedenle vatandaşlık hukuku avukatı ile çalışmak son derece önemli vaziyettedir. Peki vatandaşlık hukuku avukatı diye bir avukatlık çeşidi var mıdır? Hukuk sistemimizde avukatlık mesleğinde doktorluk, diş hekimliği gibi mesleklerde olduğu gibi resmi olarak branşlaşma gibi bir durum yoktur. Yani özel olarak vatandaşlık hukuku avukatı, vatandaşlık avukatı, 250 bin dolara vatandaşlık avukatı gibi branşlara ayrılmamıştır avukatlık mesleği. Ancak avukatlıkta resmi olarak olmasa da uzmanlaşma dalları olabilmektedir. Yani vatandaşlık hukuku avukatı dendiği zaman vatandaşlık hukuku alanında çalışan, vatandaşlık hukukuna ilişkin kanun ve esaslara hakim olan avukatlar akla gelmektedir. Kendini vatandaşlık hukuku alanında yetiştiren, vatandaşlık hukuku mevzuatına hakim olan, vatandaşlık hukuku alanında çalışan avukatlara vatandaşlık hukuku avukatı, bu alanlarda çalışan hukuk bürolarına ise vatandaşlık hukuku büroları denmektedir. Önemle belirtmek isteriz ki danışmanlık ve dava hizmeti verdiğimiz hukuk büromuz da gerek 250 bin dolara vatandaşlığın kazanılması gerekse de diğer yollarla vatandaşlığın kazanılması konusunda alanında uzman vatandaşlık hukuku avukatlarına sahip bürolardan biri olup, vatandaşlık hukuku alanında vatandaşlık hukuku avukatı ve vatandaşlık hukuku bürosu olarak hizmet vermektedir.

19 Eylül 2018 tarihinde yapılan düzenleme ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan 250.000 Dolar karşılığında vatandaşlık imkanı veren düzenleme yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeye göre “Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik”te yer alan yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmalarını düzenleyen 20’nci maddesinde değişikliğe gidildi. Bu sayede daha öncesinde 1.000.000 dolar tutarında taşınmaz yatırımı yapılarak kazanılan Türk Vatandaşlığı artık 250.000 dolar tutarında taşınmaz yatırımı yapılarak kazanılabilecek. Peki bu haktan kimler hangi şartlar ile faydalanabilecek? Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıdadır. Yani artık Türkiye^de yatırım yapan yabancı uyruklu kişiler 250 bin dolar karşılığında Türk Vatandaşlığını kazanabilecekler.

Aşağıda 250.000 dolara Türk Vatandaşlığı’nın kazanılması ile alakalı olarak soru cevap şeklinde kafanızda 250 bin dolara türk vatandaşlığının kazanılması ile alakalı yer eden sorulara cevap verilmiştir.

1- TAŞINMAZ YATIRIMI YAPARAK KİMLER TÜRK VATANDAŞLIĞI’NA GEÇEBİLİR?

19 Eylül 2018 tarihinden sonraki bir tarihte en az 250.000 dolar tutarında taşınmaz yatırımı yapan yabancılar, eşleri, 18 yaş altındaki çocukları ve bağımlı çocukları talep halinde vatandaşlık hakkından faydalanabilecektir. 250.bin dolar tutarında taşınmaz yatırımı yaparak Türkvatandaşlığı kazanmak için ülke bazında herhangi bir kısıtlama getirilmemiş olup Türkiye’de taşınmaz yatırımı yapan bütün ülke vatandaşları bu yol ile vatandaşlık başvurusunda bulunabilir.Burada önemli olan 250.bin dolar tutarında taşınmaz yatırımının 19 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikten sonra gerçekleştirilmesidir. Bu şekilde vatandaşlık kazanmak istisnai yolla kazanılan bir vatandaşlık türüdür ve kısaca 250.000 dolara Türk Vatandaşlığı kazanma yöntemi de denmektedir.

2- NE TÜR TAŞINMAZYATIRIMLARI KAPSAM İÇİNDEDİR?

Taşınmaz yatırımı ile Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunmak için önemli olan en az 250.000 dolar tutarında taşınmaz yatırımının 19 Eylül 2018 tarihinden sonra gerçekleştirilmesidir. Edinilen taşınmazın kullanım amacının ve türünün önemi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan her türlü konut, arsa, tarla, bahçelik veya iş yeri gibi ticari mülk vb. tüm taşınmazlar bu kapsam dahilindedir. 250 bin dolar tutarında alınan her türlü taşınmaz vatandaşlık kapsamına girmektedir.

3- BİRDEN ÇOK TAŞINMAZ YATIRIMI İLE VATANDAŞLIK KAZANILMASI MÜMKÜN MÜ?

Evet mümkündür. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde edinilmiş birden çok taşınmazın toplam değerinin 250.000 dolar veya üzerinde olması durumunda vatandaşlığa hak kazanılabilir. Taşınmazların hepsinin aynı cins taşınmaz olması da zorunlu değildir. Bu durumda tüm taşınmazların tescillerinin 19 Eylül 2018 veya daha ilerideki bir tarihte yapılmış olması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan taşınmazlara sahip olan yabancılar için 250 bin dolara türk vatandaşlığı başvurusu yapılması mümkündür.

4- ÜLKE BAZINDA HERHANGİ BİR KISITLAMA MEVCUT MUDUR?

Taşınmaz yatırımı ile Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunmak için getirilen düzenlemeler gereği ülke bazında herhangi bir kısıtlama mevcut değildir. Bu noktada önemli olan yapılan taşınmaz yatırım tutarının 250.000 dolar veya üzerinde olması ve taşınmaz tapu kayıtlarına 3 yıl süresince satılamaz şerhinin konularak yatırım yapılmasıdır.

5- TÜRK VATANDAŞLIĞI NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE KAZANILIR?

Taşınmaz yatırımı ile yapılacak olan Türk vatandaşlığı başvurularında, vatandaşlık başvurusunun sonuçlanmasına ilişkin süreler ikamet izni alınan ile göre değişmekle birlikte yoğunluğun az olduğu illerde 6 aydan daha kısa, İstanbul gibi yoğunluğun daha fazla olduğu illerde ise istenilen belgelerin eksiksiz olması durumunda vatandaşlık işlemlerinin 6 ay civarında tamamlanacağı tahmin edilmektedir. Söz konusu vatandaşlık hizmetlerine ilişkin özel ofislerin kurulması ile sürenin daha da kısalması beklenmektedir.

6- BAŞVURU NETİCELENENE KADAR TÜRKİYE’YE GİRİŞ ve ÇIKIŞLAR NASIL YAPILACAKTIR?

Türk Vatandaşlığı’na geçiş için başvuru yapan yabancılar vatandaşlık başvurusu öncesinde oturum izni almış olacaktır. Vatandaşlık için başvuru yapan yabancılar bu sayede vatandaşlık işlemleri sonuçlanana kadar Türkiye’ye dilediği gibi giriş çıkış yapabilecektir.

7- İKAMET İZNİ VE VATANDAŞLIK BAŞVURU MASRAFLARI NE KADARDIR?

Vatandaşlığa geçmek isteyen kişilerin bir takım harç, rapor, vergi, sağlık sigortası, tercüman, noter işlemleri gibi masrafları ödemesi gerekmektedir. Özellikle harç ve sağlık sigorta miktarları yabancının bağlı olduğu uyruğa ve kişinin özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Bu nedenle 250.000 dolara türk vatandaşlığı hakkında net bir masraf miktarı çıkartılması doğru değildir.

8- EDİNİLEN TAŞINMAZLAR NE KADAR SÜRE İÇİNDE TEKRAR SATILABİLİR?

Türk Vatandaşlığı’na geçmek isteyen yabancılar vatandaşlığa geçmek için yatırım yapmış oldukları yapılan kanuni düzenleme gereği taşınmazları edindikleri tarihten itibaren 3 yıl boyunca satmaları mümkün değildir. tapu kayıtlarına“3 yıl boyunca satılamaz” şerhi koymak zorundadır. Yabancılar Türk Vatandaşlığı’nahak kazansa bile bu 3 yıl dolmadan edinmiş oldukları taşınmazları satamazlar.

Açıkça görüldüğü üzere 250.000 dolara vatandaşlık kazanmanın zorlu prosedürleri bulunmaktadır. Vatandaşlık hukuku avukatları olarak hizmet verdiğimiz birçok kişide görülmüştür ki, gerekli yasal prosedürleri olduğu gibi yapmayan yahut zamanında yapmayan birçok kişi hak ettiği halde 250 bin dolara vatandaşlık kazanamamıştır. Bu nedenle 250.000 dolara vatandaşlık işlemlerine başlamadan önce mutlaka alanında uzman bir vatandaşlık hukukun avukatına danışmakta fayda vardır.

POINT Hukuk ve Danışmanlık Bürosu vatandaşlık hukuku konusunda deneyimli, yenilikçi ve alanında uzman kadrosuyla 250.000 dolara vatandaşlık başvurusu, iptal davası ve danışmanlık faaliyetleri ile haklarınızın en iyi şekilde korunması ve vatandaşlık almanız için için kaliteli hizmet sunmaktadır. Probleminizle alakalı olarak bize ulaşmak ve iletişim formu doldurmak için tıklayınız.