Faaliyet ve Uzmanlık Alanlarımız

Müvekkillerimizin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi ve kaliteli hizmetler sunmaktayız.

 • İmar Hukuku

  Ülkemizde belediyeler imar planları üzerinde çok sık değişiklik yapmaktadırlar. Yapılan imar planlarının çoğunda da vatandaşların gayrimenkullerinden idarenin ihtiyaçlarından fazla ve kamu yararı ile planlama ve şehircilik ilke ve esaslarına aykırı olarak yer almaktadırlar. Bu nedenle yapılan imar planlarına karşı süresi içerisinde itiraz etmek ve gerekirse imar planının iptali için dava açmak hayati

 • Ticaret ve Şirketler Hukuku

  Büromuz tarafından ticaret ve şirketler hukuku alanında genel olarak sözleşme hazırlanması, şirketler arasındaki uyuşmazlıklar,şirket kuruluşu, tasfiyesi, çek ve senetler için icra takibi işlemleri, şirket ortakları arasında doğan uyuşmazlıklar, şirket devri, şirket birleşmeleri, şirket bölünmeleri ve şirket tür değiştirmeleri, alacak ve menfi tespit davalarının açılması ve ilgili mevzuatlardan kaynaklanan her türlü

 • Gayrimenkul ve Kira Hukuku

  Bilindiği üzere ülkemizde son zamanlarda yükselişte olan inşaat sektörüyle birlikte gayrimenkul hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar gerek sayısal olarak gerek çeşitlilik olarak artmışlardır. Aynı zamanda ülkemizde yükselen inşaat sektörüyle birlikte insanlara en çok kazandıran sektörlerden birisi de gayrimenkul sektörü olmuştur. Bu nedenle gayrimenkul hukuku daha da önemli hale gelmiştir. Büromuz tarafından gayrimenkul

 • Ceza Hukuku

  Bilindiği üzere ceza hukuku, hukukun en önemli alanlarından birisidir ve vatandaşın en çok muhatap olduğu ve en ağır sonuçlarla karşılaştığı davaların başında da ceza davaları ve ceza hukuku gelmektedir. Hukuk büromuz alanında uzman ceza avukatı olarak ile sanık olduğunuz dosyada başta adil yargılanma hakkınız olmak üzere AİHM içtihatları çerçevesinde tüm

 • Hukuki Danışmanlık

  Günümüzde özellikle kurumsallaşma ve büyüme yolunda atılım yapmakta olan ticari şirketler mutlaka profesyonel avukatlardan danışmanlık hizmeti almakta ve işlerini büyütme yolunda beklenmeyen hukuki zararlarla karşılaşma risklerini en aza indirgemektedirler. Büro olarak uzman avukatlarımız ile birçok şirkete hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Hukuki danışmanlığın en büyük özelliği ve artısı önleyici hukuk faaliyeti

 • Fikri Mülkiyet Hukuku

  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun kabul ettiği eser türleri olan ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanatlar eserleri, sinema eserleri gibi eserler üzerinde fikri emek sonucunda meydana gelen hak sahipliği konusu, hak sahiplerinin haklarına tecavüzün engellenmesi, zararlarının giderilmesi gibi konularda büro olarak hizmet vermekteyiz. Eser türleri Fikir ve Sanat

 • İnsan Hakları Hukuku

  Bazen her ne kadar haksızlığa uğrasanız da devlet mahkemelerinde yargılama yapılırken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan temel hak ve hürriyetleriniz ihlal edildiği için mahkemede istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. İşte bu gibi durumlarda çeşitli şartlar yerine getirildiği takdirde Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yaparak ihlal edilen

 • Sağlık Hukuku

  Sağlık personellerinin tıbbi uygulama hataları gündelik hayatta yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlarımızın en çok karşılaştığı durumlardan biridir. İyileşmek için sağlık kuruluşlarına gidenler tıbbi uygulama hataları neticesinde daha kötü duruma düşebilmektedirler. Bu sebeple de ilgili kurum ve sağlık personelleri aleyhine dava açılabilmesi mümkündür. Sağlık hukuku avukatı olarak büromuz

 • Spor Hukuku

  Çok önceden beri hayatımızın her alanında olan spor son dönemde daha da önem kazanmış ve spor hukuku uyuşmazlıkları da artık uzmanlık gerektiren bir alan olma yolunda hızla ilerlemektedir. Büromuz Spor Hukuku Avukatı olarak sporculara ve kulüplere danışmanlık hizmeti vermektedir. Özellikle 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu ile birlikte

 • İdare Hukuku

  İdare hukukunun amacı devletin yaptığı idari işlemleri denetleyerek, vatandaşları devletin hukuka ve kanuna aykırı idari işlemlerine karşı korumaktır. Büromuz idare hukuku avukatı olarak devletin idari işlemleri neticesinde bu işlemlerin iptali ve idari işlemlerden zarar görmeniz durumunda zararınızın devlet tarafından tazmini için profesyonel avukatlık hizmeti vermektedir. İdare Hukuku Avukatı olarak Gülaçtı

 • Kat Mülkiyeti Hukuku

  Türkiye’de artan inşaat sektörü ve toplu konutların artması ile maliklerin komşularıyla olan ilişkileri, yine maliklerin site yönetimi, apartman yönetimiyle yaşadığı problemler, toplu konut yönetimlerinin aidat tahsilinde yaşadığı problemler gibi uyuşmazlıklara büromuz kat mülkiyeti avukatı olarak kaliteli hizmet vermektedir. Kat Mülkiyeti Hukuku artan apartman ve sitelerle birlikte daha da önemli hale

 • Miras Hukuku

  Miras hukuku aile içi kavgaların ve sıkıntıların en şiddetli şekilde yaşandığı alanlardan birisidir. Ülkemizde çocuklarından ya da kardeşlerinden miras kaçırmak için muvazaalı işlemler yapılmasıyla çok sık karşılaşılmaktadır. Bu nedenle de hak edilen mirasa kavuşulabilmesi için büromuz uzman kadrosu ile miras hukuku avukatı olarak müvekkillerine dava ve danışmanlık alanlarında kaliteli hizmet

 • Aile Hukuku

  Toplumun temel taşı olan aile, her zaman ayakta kalamayabiliyor ve boşanmalar gerçekleşebiliyor. Bu sebeple aile hukuku, hukukumuzun en önemli dallarından biri haline gelmiştir. Özellikle ailede yaşı küçük çocuk bulunması halinde, aile hukuku davaları üzerinde çok daha titizlikle çalışılması gereken davalar haline gelmektedir. Büromuz aile hukuku/boşanma avukatı olarak nafaka, anlaşmalı boşanma,

 • Yabancılar ve Mülteciler Hukuku

  Son zamanlarda başta orta doğuda olmak üzere artan iç karışıklar nedeniyle avrupaya göç oranı ciddi şekilde artmıştır. Aynı şekilde ülkemiz de bu konuda birçok göç almış ve yabancılar hukuku daha da önemli hale gelmiştir. Ayrıca yabancılar hukuku sadece bu göçleri değil, yabancı yatırımcıların ülkemizde yapmak istedikleri yatırımlarda da rol oynamaktadır.

 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  Gerek işçiler açısından gerekse de işverenler açısından en önem arz eden alanlardan birisi de İş ve Sosyal Güvenlik Hukukudur. Zira uygulamada en çok karşılaşılan uyuşmazlıklar genelde işçi – işveren uyuşmazlıklarıdır. Gerek işçilerin gerekse de işverenlerin sözleşme feshi yaparken ve açılan davalarda hak kayıpları yaşamaması için büromuz müvekkillerine profesyonel hizmet sunmaktadır.

 • İcra ve İflas Hukuku

  İcra ve iflas hukuku, hukukun her alanında karşımıza çıkan ve en önemli alanlarındandır. Her ne kadar davanızı kazansanız da davanın icra ve tahsilat aşaması en kritik ve önemli aşamadır. Zira kazanılan dava tahsilata dönüşmediği müddetçe davayı kazanmanın bir önemi olmayacaktır. Büromuz icra ve iflas hukuku alanında profesyonel hizmet vererek müvekkillerinin

 • Tüketici Hukuku

  Bir mal veya hizmet satın alırken karşılarındaki şirketlere göre daha güçsüz konumda olan tüketicilerin korunması zaruridir ve hukukumuzda da tüketicilerin korunmasına azami derecede özen gösterilmiştir. Büromuzda uzman tüketici hukuku avukatları tüketicilerin haklarının en İyi şekilde korunması için profesyonel hukuk hizmeti vermektedir. Bir mal veya hizmeti ticari ya da mesleki olmayan