• İMAR PLANINA İTİRAZ VE İMAR PLANINA DAVA AÇMA

İmar planına itiraz ve imar planına dava açma maliki olduğunuz arsa/arazi bakımından hayati önem taşımaktadır. Zira belki de yıllarca verdiğiniz emekle sahibi olduğunuz taşınmazınızın değerini belirleyecek yegane faktörlerden birisi de taşınmaz hakkında yapılan imar planlarıdır. Bu yüzden de hazırlanan imar planlarına itiraz ederken veya imar planlarına dava açma esnasında çok dikkatli olunmalı, kurallara son derece riayet edilmelidir. Bu sebeple de imar planına itiraz etmeden ve imar planına dava açmadan önce mutlaka alanında uzman imar hukuku avukatı ile görüşülmesinde ve sürecin başından sonuna kadar imar hukuku avukatının takip etmesi hayati önem taşımaktadır. yani hem işin başındaki imar planına itiraz esnasında, devamında ise imar planına dava açma sürecinde mutlaka alanında uzman imar hukuku avukatının hukuki bilgi, tecrübesi ve danışmanlığından faydalanılması gerekmektedir.

  • Kısaca İmar Planları 

İmar planları 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda düzenlenmiştir. İmar planları uygulama imar planları ve nazım imar planları olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Nazım İmar Planı; varsa bölge planlarının mekâna ilişkin genel ilkelerine ve varsa çevre düzeni planlarına uygun olarak halihazır haritalar üzerine, yine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklüklerini, nüfus yoğunlukları ve eşiklerini, ulaşım sistemlerini göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, plan hükümleri ve raporuyla beraber bütün olan plandır. Uygulama İmar Planı ise; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır. Yani nazım imar planı uygulama imar planının yol göstericisidir desek yanlış bir ifade olmayacaktır. Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki uygulama imar planının en büyük özelliği, nazım imar planına uygun olması gerektiği hususudur.

  • İmar Planına İtiraz

İmar planına itirazı anlatırken öncelikle belirtmemiz gereken hususlardan birisi hangi durumlarda imar planına itiraz etmemiz gerektiği hususudur. Önemle belirtmek gerekir ki bir imar planının sırf evinizin veya arsanızın değerini düşürüyor olması o planın hukuka aykırı bir plan olduğu anlamına gelmeyecektir. Bu nedenle hukuka aykırı bir imar planının belli başlı unsurları bulunmaktadır. İmar planının kamu yararına, şehircilik ilklerine, planlama esaslarına aykırı olması durumununda itiraz hususunda eliniz daha da güçlenecektir.

Önemle belirtmemiz gerekir ki imar planları ilgili yer belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girecektir. İmar planları belediye meclislerince onaylandıktan sonra belediye tarafından bir ay süreyle askıya çıkartılırlar. Onaylanan imar planı bir ay süreyle askıda bekletilirler. İmar planının askıya çıkartılması ile vatandaşların planı inceleyerek plana karşı herhangi bir itirazları olması durumunda bu itirazlarını belediyeye bildirmeleri amaçlanmaktadır. İşte bu bir aylık askı süresi içerisinde imar planına itiraz edebilirsiniz. İtirazınızı kendiniz yapabileceğiniz gibi alanında uzman bir imar hukuku avukatı vasıtası ile de yapabilirsiniz.

İmar planına itiraz ettikten sonra ilgili belediye itirazınızı uygun görerek kabul eder ve planda gerekli değişikliği yapabilir. Ancak birçok belediye imar planına itiraz edilse de genelde çizdiği/hazırladığı imar planını değiştirmemekte uyuşmazlık ise idari yargıda çözülmektedir. İdari yargı demek idare mahkemeleri demektir.

  • İmar Planına Dava Açma

İmar planına itiraz ettiğinizde belediye tarafından itirazınız reddedilirse yahut belediye tarafından itirazınıza altmış (60) gün içinde herhangi bir cevap verilmezse imar planına dava açabilirsiniz. Ayrıca imar planına itiraz etmeseniz dahi imar planının belediye meclisince onaylandığı tarihten itibaren altmış gün içinde imar planına dava açabilirsiniz. İmar planına itiraz ettiğiniz takdirde belediye tarafından imar planına itirazınız reddedilirse ret tarihinden itibaren altmış gün içinde imar planına dava açabilirsiniz. Ya da imar planınıza itirazınıza belediye tarafından cevap verilmezse, itirazdan itibaren altmış gün geçtikten sonra itirazınız reddedilmiş sayılacaktır. Bu durumda da itirazınızın üzerinden altmış gün geçtikten sonra altmış günün sonundan itibaren altmış gün içinde imar planına dava açabilirsiniz. İmar planına dava açma esnasından davayı idare mahkemesinde açmanız gerekecektir. İmar planına açacağınız dava iptal davasıdır ve dava dilekçenizde uygun gerekçeleri belirttikten sonra talep olarak imar planının iptalini istemeniz gerekmektedir. İmar planının iptali için başlıca gerekçeler; imar planı uygulama imar planı ise planın nazım imar planına uygun olmaması, nazım imar planı ise bölge planına uygun olmaması ya da imar planının türüne göre değişmeksizin imar planının kamu yararına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına uygun olmaması gibi sebepler başlıca iptal sebepleri olabilmektedir. Bu nedenle de imar planına itiraz ederken de imar planına dava açarken de itiraz ve dava sebeplerinizi mahkemeye çok iyi, tane tane ve dikkat çekici şekilde anlatmanız gerekmektedir.

İmar planına açacağınız davayı kazanmanın en önemli yolu alanında uzman bir avukatla çalışmaktır. Davanızı alanında uzman bir imar hukuku avukatı ile takip ederseniz bu sizin davayı kazanmanızda önemli yol oynayacaktır. Zira imar hukuku uzmanlık isteyen özel bir hukuk alanıdır ve mutlaka alanında uzman bir imar hukuku avukatı ile çalışmanız gerekmektedir.

POINT Hukuk ve Danışmanlık Bürosu deneyimli, yenilikçi ve alanında uzman ceza avukatı kadrosuyla dava ve danışmanlık faaliyetleri ile haklarınızın en iyi şekilde korunması ve ceza yargılamalarında etkin savunma ve adil yargılanma için kaliteli hizmet sunmaktadır. Probleminizle alakalı olarak bize ulaşmak ve iletişim formu doldurmak için tıklayınız.