Profesyonel Avukatlık & Hukuki Danışmanlık

İdare hukukunun amacı devletin yaptığı idari işlemleri denetleyerek, vatandaşları devletin hukuka ve kanuna aykırı idari işlemlerine karşı korumaktır. Büromuz idare hukuku avukatı olarak devletin idari işlemleri neticesinde bu işlemlerin iptali ve idari işlemlerden zarar görmeniz durumunda zararınızın devlet tarafından tazmini için profesyonel avukatlık hizmeti vermektedir.

İdare Hukuku Avukatı olarak Gülaçtı & Kendirlioğlu Hukuk ve Danışmanlık Bürosu tarafından verilen hizmetlerimiz;

  • Belediyelerin çizdiği imar planları neticesinde arsa ve arazilerinize hukuka aykırı olarak müdahale etmesi durumunda imar planının iptali için ilgili belediyeye veya kuruma itirazda bulunmak ve mahkemede iptal davası açılması
  • Devletin kamulaştırdığı arazinizin kamulaştırma bedelindeki uyuşmazlıklarda bedel tespiti için mahkemede dava açılması
  • Haksız ve fahiş olarak tahakkuk ettirilen vergilere karşı mahkemelerde iptal davası açılması
  • Devletin idari işlemi neticesinde gördüğünüz zararların tazmini içinde her türlü zararınızın tazmini için devlet aleyhine tam yargı davası açılması
  • Yediğiniz her türlü idari para cezasına karşı ilgili devlet kuruma aleyhine iptal davası açılması
  • Hukuka aykırı idari işlemin uygulanması halinde telafisi imkansız zararlarınızın doğacak olması halinde vakit kaybetmeden ilgili idari işlemin yürütmesinin durdurulmasının istenmesi