Profesyonel Avukatlık & Hukuki Danışmanlık

Miras hukuku aile içi kavgaların ve sıkıntıların en şiddetli şekilde yaşandığı alanlardan birisidir. Ülkemizde çocuklarından ya da kardeşlerinden miras kaçırmak için muvazaalı işlemler yapılmasıyla çok sık karşılaşılmaktadır. Bu nedenle de hak edilen mirasa kavuşulabilmesi için büromuz uzman kadrosu ile miras hukuku avukatı olarak müvekkillerine dava ve danışmanlık alanlarında kaliteli hizmet vermektedir.

Kişinin miras hakkı başta anayasamız ve Türk Medeni Kanunu’nda ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Miras hukukunda en önemli nüanslardan birisi de mirasın mirasçılara aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak geçmesidir. Yani size kalan mirasın borçlarından da sorumlusunuz. Olası bir borca batık mirasın kalması durumunda bu sebeple mirasın reddi gibi hukuki işlemler hayati önem arz etmektedir. Zira güzel bir miras beklerken borca batık bir miras sebebiyle borç içinde kalabilirsiniz. Ya da miras hukukundaki zümre sisteminin nasıl işlediği, eşin hangi zümreyle ne kadar miras payına sahip olabileceği, mirasçıların saklı payları ve saklı payın aşılması durumunda başvurulabilecek hukuki yollar gibi durumlar miras hukukunda sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Gülaçtı & Kendirlioğlu Hukuk ve Danışmanlık Bürosu çatısı altında alanında uzman miras hukuku avukatları ile verdiğimiz hizmetler;

  • Mirasın reddi işlemlerinin yapılması
  • Mirasçıların veraset ilamlarının vakit kaybetmeden alınması
  • Muris Muvazaası (Mirastan Mal Kaçırma) Davaları
  • Tenkis Davaları
  • Terekenin Tespiti davaları
  • Miras şirketinin yönetimi işlemler
  • Mirasın paylaşılması, ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları
  • Mirastan feragat sözleşmesi, mirasçılıktan mahrumiyet ve mirasçıların mirasçılıktan çıkartılması işlemleri
  • Miras sözleşmesi hazırlanması, vasiyetname düzenlenmesi işlemleri
  • Mirasbırakanın vasiyetnamesi olması durumunda vasiyetnamenin açılması işlemleri ve vasiyetnamenin tenfizi işlemleri