Son yıllarda internet ve sosyal medyanın da etkisiyle özellikle futbol başta olmak üzere sporun kitlelere yayılması hızlanmış, spor müsabakaları dünyanın neredeyse her noktasına ulaşmaya başlamıştır.

Bununla birlikte her alanda olduğu gibi spor alanında da hukuka olan ihtiyaç artmış ve “Spor Hukuku” dalı son yıllarda çok ilerlemiştir. Tabir yerindeyse “Spor Hukuku” adı altında yeni bir hukuk alanı oluşmuştur.

Açıklamalara geçmeden önce bir konuyu aydınlatmakta yarar vardır. Spor Hukuku avukatı diye bir avukatlık dalı var mıdır? Ya da spor hukuku büroları mevcut mudur? Hukuk sistemimizde avukatlık mesleğinde doktorluk, diş hekimliği gibi mesleklerde olduğu gibi resmi olarak branşlaşma gibi bir durum yoktur. Yani özel olarak spor hukuku avukatı, ceza avukatı gibi branşlara ayrılmamıştır avukatlık mesleği. Ancak avukatlıkta resmi olarak olmasa da uzmanlaşma dalları olabilmektedir. Yani spor hukuku avukatı dendiği zaman spor hukuku alanında çalışan, spor hukukuna ilişkin kanun ve esaslara hakim olan, avukatlar vardır. Kendini spor hukuku alanında yetiştiren, spor hukuku mevuzatına hakim olan, spor hukuku alanında çalışan avukatlara spor hukuku avukatı, bu alanlarda çalışan hukuk bürolarına ise spor hukuku büroları denmektedir. Önemle belirtmek isteriz ki danışmanlık ve dava hizmeti verdiğimiz hukuk büromuz da spor hukuku bürolarından biri olup, spor hukuku alanında spor hukuku avukatı ve spor hukuku bürosu olarak hizmet vermektedir.

Bu nedenle öncelikle uyarmamız gerekir ki, spor hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarınızda, herhangi bir adım atmadan önce profesyonel ve konusunda uzman bir spor hukuku avukatı veya spor hukuku büroları ile çalışmanız kesinlikle tavsiye edilmektedir.

Basketbolculara, futbolculara ve diğer tüm sporculara verilen ücretler de sporun yaygınlaşması ile paralel olarak artmıştır. Ancak spor kulüpleri her zaman sporcunun ücretini zamanında ödememektedir. Hatta hiç ödemedikleri dahi olmaktadır. Bu durumlarda sporcuların haklarını eksiksiz olarak alabilmesi için alanında uzman bir spor hukuku avukatına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu konuda hukuki yollara başvurmadan hatta gerekirse sözleşme feshedilmeden önce alanında uzman bir spor hukuku avukatına danışılmasında büyük fayda vardır. Zira bazen sporcular yanlış fesihten ötürü hak ettiği halde alacağına kavuşamamakta ve hatta spor kulübüne tazminat ödemek zorunda kalmaktadır.

Taraflardan biri tarafından haksız olarak yapılan bir fesih nedeniyle şartları oluştuğu takdirde birçok ceza ve yaptırımla karşı karşıya kalınma riski bulunmaktadır. En basitinden örnek vermek gerekirse ülkemizde futbolcular için örnek verecek olursak sözleşmesini koruma süresi içerisinde fesheden bir futbolcu sportif ceza ile dahi karşı karşıya kalabilme ihtimali bulunmaktadır. Tabiki aynı riskler kulüpler için de geçerlidir. Spor kulüpleri de alanında uzman bir spor hukuku avukatından destek almadan fesih vs. hukuki işlemleri hatalı/eksik yaptığı takdirde olması gerekenden çok daha fazla miktardaki bir cezayı sporcuya ödemek zorunda kalabilecektir.

Spor hukukunda alacakların tahsil edilmesi konusunda çeşitli yollar bulunmaktadır. Spor hukukunun bu noktasındaki açıklamalarımızı futbol ve diğer sporlar olarak ayırmada fayda bulunmaktadır. Yine futbolu da ülkemizde bulunan yabancı futbolcular ve türk futbolcular olarak iki ayrı kategoride değerlendireceğiz.

Ülkemizde top koşturan yabancı futbolcular alacaklarını FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu olan “FIFA Dispute Resolution Chamber” aracılığı ile almalıdırlar. Ayrıca yabancı futbolcuların yargı yoluna başvurmasına da bir engel bulunmamaktadır. Ülkemizdeki yerli futbolcuların alacaklarının tahsili bakımından ise eskiden TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu münhasıran yetkilendirilmişken Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar doğrultusunda Uyuşmazlık Çözüm Kurulu talimatında değişiklik yapılmış ve taraflara uyuşmazlık çözüm kuruluna başvuru konusunda serbestlik tanınmıştır. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu talimatı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kulüpler, futbolcular, teknik adamlar ve futbol menajerleri; aralarındaki futbolla ilgili her türlü sözleşmeden doğan ihtilafların çözümü için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun yetkisini kabul edip etmemekte serbesttirler. Bununla birlikte sportif cezalarla, yetiştirme tazminatına ilişkin ihtilaflar münhasıran Uyuşmazlık Çözüm Kurulu önünde çözülür.

Türkiye’de top koşturan yerli futbolcular ister icra takibi yolu ile ister doğrudan mahkemede dava açmak sureti ile alacaklarının tahsili için spor kulüplerine karşı hukuki yollara başvurabileceklerdir. Ayrıca ücreti ödenmeyen futbolcuların hakları ile alakalı ayrıntılı bilgileri içeren PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİ VE ÜCRETİ ÖDENMEYEN FUTBOLCULARIN HAKLARI isimli makalemize tıklayarakmulaşabilirsiniz.nın nasıl tahsil edileceği ile ilgili ayrtınlı

Amatör spor dallarında mücadele eden sporcular ise yine aynı şekilde ister icra takibi isterlerse mahkemede dava açmak sureti ile alacaklarının tahsili yoluna başvurabileceklerdir.

  • Sonuç ve Değerlendirme

Sonuç olarak belirtmemiz gerekir ki bir sporcuysanız ve alacağınızın en iyi şekilde tahsil edilmesi için hukuki yollara başvurmayı düşünüyorsanız mutlaka alanında uzman bir spor hukuku avukatına başvurmanız gerekmektedir. Spor hukuku mevzuatlarında sürekli olarak yapılan değişiklikler ve kendine has talimat ve düzenlemelerinin olması spor hukuku alanını başlı başına münhasır bir alan yapmaktadır. Bu nedenle alanında uzman spor hukuku avukatına danışmakta fayda vardır.

POINT Hukuk ve Danışmanlık Bürosu spor hukuku konusunda deneyimli, yenilikçi ve alanında uzman kadrosuyla dava ve danışmanlık faaliyetleri ile haklarınızın en iyi şekilde korunması için kaliteli hizmet sunmaktadır. Probleminizle alakalı olarak bize ulaşmak ve iletişim formu doldurmak için tıklayınız.