Profesyonel Avukatlık & Hukuki Danışmanlık

Email

Akademik Kariyer

  • İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans)
  • İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitütüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı (Yüksek lisans)
  • Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi Spor Hukuku ve Spor Yönetimi

Üye Olduğu Topluluklar

  • İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi
  • İstanbul Barosu Çevre, Kent ve İmar Hukuku Komisyonu
  • İstanbul Aydın İli Yardım ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Yabancı Dil

  • İngilizce