Cinsel istismar suçu TCK’da (Türk Ceza Kanunu’nda) düzenlenen ağır suçlardan biridir. Cinsel istismar suçundan yargılananan bir sanık mutlaka ceza yer mi? Cinsel istismardan beraat etmek mümkün mü? gibi sorular insanların kafasına takılmaktadır.Cinsel istismar suçu ve TCK’daki diğer cinsel suçlar medya ve sosyal medyanın da etkisiyle kitlelere çok çabuk ulaşmaktadır ve yüz kızartıcı bir suçtur. Ancak unutulmaması gerektir ki tüm suçlarda olduğu gibi cinsel istismar suçunda beraat ve diğer kararlara da medya mensupları, toplum yahut sosyal medya kullanıcıları değil bağımsız mahkemeler karar vermektedir. Bu nedenle de mahkemelerce yargılama yapılmaktadır. Cinsel istismarda mahkemeler ceza da verebilmektedir ayrıca cinsel istismardan beraat kararları da çıkmaktadır. Zira unutulmamalıdır ki gerçekten bu yüz kızartıcı suçu işleyen insanlar olduğu gibi suçu işlemediği halde iftiraya uğrayan insanlar da bulunmaktadır. Bu nedenle de bu tip suçların yargılaması yapılırken çok ince elenip sık dokunmalı, medya ve sosyal medyanın etkisiyle değil vicdan ve deliller ile karar verilmelidir.

  • CİNSEL İSTİSMAR NEDİR? 

Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinde düzenlenen çocuğun cinsel istismarı suçu kanun tarafından şu şekilde tanımlanmıştır; Cinsel istismar deyiminden; On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak
gerçekleştirilen cinsel davranışlar,anlaşılır.

Kanunumuz  0-15 yaş arasındaki çocuklara yapılan her türlü cinsel davranışı istismar olarak tanımlamıştır. Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocuklar içinse cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak
gerçekleştirilen cinsel davranışları istismar olarak değerlendirmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki, 15-18 yaşında dahi olsa o yaştaki bir çocuğa organ veya sair bir cisim sokmak suretiyle istismar eden kişi cinsel istismar suçunu işlemiş olacaktır. Tanımdaki cebir, hile,tehdit gibi iradeyi etkileyen haller cinsel istismar suçunun basit şekli için düzenlenmiş şartlardır. Nitelikli hal olan organ ve cisim sokma şeklinde cebir, hile, tehdit gibi iradeyi sakatlayan haller olmasa dahi suç oluşacaktır.

  • CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNUN  DAHA FAZLA CEZAYI GEREKTİREN HALLERİ

Cinsel istismar suçunun bazı eylem ve koşullarla işlenmesi halinde kanunda suçun daha fazla cezayı içermesi söz konusu olabilecektir. Bunlar;

Suçun;
a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak
suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana,
üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,
d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim
yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da (b) bendindeki
çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında
artırılır.

(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde,ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

  • CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN NE KADAR CEZA YENEBİLİR?

Cinsel istismar suçu da diğer suçlar gibi yenebilecek hapis cezasının alt ve üst sınırı kanunda belirlenmiştir. Kanuna göre cinsel istismar suçunun alt sınırı suç sarkıntılık düzeyinde kaldıysa 3 yıl, diğer durumda 8 yıldır. üst sınır ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır.

  • CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN TUTUKLANIRSAM NE YAPMALIYIM?

Cinsel istismar suçu Ceza Muhakemesi Kanunu’nda sayılan tutuklamaya elverişli katalog suçlardan birisidir. Hakim, suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli delillerle birlikte şüpheli ya da sanığın delilleri karartma ve kaçma ihtimali olduğuna kanaat getirirse şüpheli ya da sanık hakkında tutuklama kararı verecektir. Bu durumda yapılması gereken alanında uzman bir ceza hukuku avukatına başvurup avukatın gerekli itiraz ve tedbirleri almasını sağlamaktır.

  • CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDA BERAAT MÜMKÜN MÜDÜR?

Kanunda yer alan her suçta olduğu gibi cinsel istismar suçundan da sanığın ceza alması yahut cinsel istismar suçundan beraat etmesi muhtemeldir. Cinsel istismar davaları çok zor davalardır ve birçok avukat bu davaları almak istememektedir. Ancak alanında uzman bir ceza avukatı yahut ağır ceza avukatı sanığın lehine olan delilleri bir araya getirip mahkemeye açıklayabilirse yahut sanık iftiraya uğramışsa bu iftirayı ispat ederek sanığın cinsel istismardan beraat almasını sağlayabilir. Dediğimiz gibi alanında uzman bir ağır ceza avukatı ile çalışmak hayati önem taşımaktadır.

  • CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ETKİLİ OLACAK MIDIR?

Cİnsel istismar suçu soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi suçlardan değildir. Yani, birisi şikayet etmese dahi adli makamlar tarafına re’sen araştırılıp soruşturmaya başlanması gereken suçlardandır. Yani şikayetin geri çekilmesi sanık hakkında açılan kamu/ceza davasını doğrudan düşürmeyecektir. Yani cinsel istismar suçunda şikayetten vazgeçildiği takdirde cinsel istismar suçundan beraat etmesini sağlamayacaktır.

  • CİNSEL İSTİSMAR SUÇU SAVUNMA DİLEKÇESİ 

Cinsel istismar suçunda savunma dilekçesi örneği yoktur. Her suçta olduğu gibi bu suçta da her olay kendi içerisinde farklılık arz etmektedir ve olayın oluş şekline göre ancak savunmanın şekillenmesi mümkündür.

Ayrıntılı şekilde açıklandığı üzere cinsel istismar suçu ve diğer cinsel suçlar ağır ve yüz kızartıcı suçlardır. Kesinlikle tasvip edilmemektedir. Lakin her suçta olduğu gibi bu suçta da toplumuzda iftiraya uğrayanlar olmaktadır. Nihai amacı maddi gerçeğe ulaşmak olan ceza yargılaması da bunu tespit etmek için bulunmaktadır. Eğer bu konuda siz de iftiraya uğradığınızı düşünüyorsanız mutlaka alanında uzman bir ceza avukatından profesyonel destek almanız gerekmektedir.

POINT Hukuk ve Danışmanlık Bürosu deneyimli, yenilikçi ve alanında uzman ceza avukatı kadrosuyla dava ve danışmanlık faaliyetleri ile haklarınızın en iyi şekilde korunması ve ceza yargılamalarında etkin savunma ve adil yargılanma için kaliteli hizmet sunmaktadır. Probleminizle alakalı olarak bize ulaşmak ve iletişim formu doldurmak için tıklayınız.